Infrarood verwarming - Informatie

Is verwarmen met infrarood gezonder?

Veel informatie die verspreid wordt bevat opmerkingen uit delen van onderzoeken - enquetes over infrarood verwarming. Veelal zijn die onderzoeken niet eens toegespitst op het gezondheids aspect, maar worden opmerkingen en aannames in de reclame al gauw tot bijzondere kenmerken verheven.

Zonder een waardeoordeel over deze opmerkingen middels een gedegen onderzoek zijn het slechts 'aannames', of en hoeveel profijt u ervan zult hebben is niet duidelijk. Vandaar dat wij slechts spreken van opvallende neveneffecten infrarood verwarming. Sommigen daarvan verklaard met gebruik van 'gezond verstand':

 • Gaat infrarood verwarming schimmel tegen?

  Een negatief effect van schimmels op de gezondheid is inmiddels wel bij iedereen bekend. Met name CARA-patiënten kunnen veel hinder ondervinden van stoffen / sporen die door schimmels in de lucht worden gebracht.

  Vooral in de badkamer waar 'warmte' en 'vocht' een voedingsbodem geven voor schimmels komt het probleem vaak voor.

  Droge muren

  Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de muren bij langdurige verwarming met infrarood, droger zijn dan bij een conventioneel verwarmingssysteem. *1

  Bij droge muren is er duidelijk minder schimmelvorming en ontstaan er daardoor ook minder gezondheidsklachten.

  Het antwoord op de vraag:

  Als antwoord op de vraag Gaat infrarood verwarming schimmel tegen? kunnen we dus met enige voorzichtigheid zeggen dat het antwoord JA is.

  Het uiteindelijke effect zal zeker ook samenhangen met zaken als: een goede werking van de (mechanische)ventilatie - regelmatig luchten etc.

 • Heb ik een betere doorbloeding met infrarood verwarming?

  Het antwoord op de vraag:

  Als antwoord op de vraag Heb ik een betere doorbloeding met infrarood verwarming? kunnen we dus met enige voorzichtigheid zeggen dat het antwoord JA is.

 • Milieubelasting door infrarood verwarming?

  Naast de direkt merkbare gezondheidsaspecten in huis, zijn zeker ook de 'milieu-aspecten' als we kijken naar de vraag " Is verwarmen met infrarood gezonder? " van belang. Zij beïnvloeden onze omgeving en indirekt onze gezondheid.

  Feit is, dat we met z'n allen nogal wat CO2 de lucht inblazen als we gebruik maken van gas of olie om te verwarmen. Per huishouden gemiddeld ca. 3 ton, naast de andere uitgestoten gassen, die direkt door de schoorsteen van uw huis verdwijnen.

  Ieder huis voorzien van roet- en gasfilters is duur en eigenlijk overbodig. Verwarmen kan 'milieu-vriendelijker' als we het opwekken van warmte, danwel de daarvoor benodigde energie, decentraal regelen. Daarbij is het vele malen simpeler op de centrale (indien vervuilend) een filter te plaatsen en de uitstoot te bewaken.

  Het antwoord op de vraag:

  Een antwoord op de stelling Milieubelasting door infrarood verwarming? is JA als gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen voor het opwekken van de benodigde electriciteit. Maar, dat is ELKE andere wijze van verwarmen ook!

  Het antwoord wordt echter direct een positief NEE indien we stroom gaan gebruiken uit natuurlijke bronnen als 'zonne-energie', 'windenergie', 'warmtewisselaars' en 'waterkracht'.

Bronvermelding:

 1. Infrarot Forschungsbericht IDr. K.Kosack - paragraaf 5.4